Lưu trữ

Tháng Tám 2017

Bảo dưỡng hệ thống bơm cứu hỏa khu di tích Đền Trần – Nam Định

Ngày 18  tháng 02 năm 2014 vừa qua. Sau khoảng thời gian làm việc với BQL khu di tích Đền[…]